KunstMuseaZhighlightZSlider

Eén op de twee Nederlanders voelt zich persoonlijk verbonden met museale collecties

Steeds meer Nederlanders (46%) voelen zich persoonlijk verbonden met musea en het enorme culturele kapitaal dat zij voor ons allemaal bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren. Dat is een substantiële stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar. De binding is het hoogst in de provincies Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Drenthe en het laagst in Groningen, Noord-Brabant en Limburg. Dat blijkt uit het jaarlijkse Nationale Museumonderzoek door bureau Validators in opdracht van de Museumvereniging onder ruim 7.000 respondenten door heel het land.

Nu we – ondanks het coronavirus – 75 jaar vrijheid vieren, vindt 69% van de respondenten het van belang dat vrije culturele expressie mogelijk is. 68% vindt dat die culturele vrijheid zoals we die in Nederland kennen, gevierd en gekoesterd moet worden. 70% van alle Nederlanders vindt het goed dat de overheid meebetaalt aan musea en 22% wil daar ook wel eenmalig zelf aan bijdragen. 60% is echter niet bereid zelf een structureel hogere bijdrage voor musea te betalen.

Mirjam Moll, directeur Museumvereniging: “Het is geweldig dat een toenemend aantal Nederlanders binding met musea ervaart. Uit het Nationale Museumonderzoek blijkt die betrokkenheid overduidelijk en voor het tweede jaar op rij. De beweegredenen om musea te bezoeken zijn dezelfde gebleven: interesse in geschiedenis en cultuur en de wens om ook iets te leren. Dezer dagen is er ook een groeiende behoefte om weer naar musea te gaan: inmiddels verlangt 25% van de Nederlanders naar een cultureel uitje. Daarom bereiden musea zich voor op veilig en verantwoord heropenen. Naar verwachting is het vanaf 1 juni weer toegestaan om veilig samen uit te gaan naar het museum; dat kan dan ook weer met de Museumkaart. Een sterkere binding met collecties blijkt samen te hangen met daadwerkelijk museumbezoek. Het is dus juist nu van groot en politiek belang om te mogen constateren dat het draagvlak voor musea nog steeds groeit.”

Samen naar een stad, café of theater vormen de grootste concurrentie van museumbezoek. 61% zegt onder de 12 jaar voor de eerste keer een museum te hebben bezocht. De zaterdag en zondag zijn de favoriete dagen om samen naar het museum te gaan. Eerder werd al bekend dat de overheid reserveren (online of telefonisch) voor het museumbezoek verplicht stelt bij heropening van de musea. Gezien de beperkte reisbewegingen die zijn toegestaan, zal er vooral sprake zijn van lokaal en regionaal museumbezoek.   

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. Samen werken zij aan het versterken van het publiek belang van musea door een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren. De vereniging is uitgever van de Museumkaart waardoor musea meer bezoekers én meer inkomsten krijgen. Ruim 1,4 miljoen mensen hebben een Museumkaart die een jaar lang voordelig toegang biedt tot een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Op grond van de regeling ‘bewaar je kaart, geniet later’ wordt de looptijd van de kaart automatisch verlengd met de periode van sluiting. Ook is het mogelijk om die looptijd om te zetten in donatie voor de musea of restitutie te krijgen. 

Sinds de verplichte tijdelijke sluiting van musea lopen zij wekelijks bijna 10 miljoen euro aan publieksinkomsten mis. Tot 1 juni gaat dat om circa 115 miljoen euro en dat bedrag zal na veilige en verantwoorde heropening nog oplopen met 5 tot 7 miljoen euro per week. De Museumvereniging zet zich in voor een passend steunpakket voor álle musea, ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. De vereniging pleit – in aanvulling op nood- en steunmaatregelen van het kabinet – voor een bestuursakkoord tussen rijk, provincies en gemeenten over tegemoetkoming in de huisvestingslasten (ten minste 45 miljoen euro), een overbruggingsfonds voor herstel van het werkkapitaal en de vraaguitval (ten minste 55 miljoen euro) en verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor gulle gevers aan musea (ANBI cultuur status).