BoekenZhighlightZSlider

Elisabeth Leijnse wint Erik Hazelhoff Prijs

‘Als u dit jaar maar één biografie zult lezen, dan moet dat de dubbelbiografie Cécile en Elsa, strijdbare freules zijn, geschreven door Elisabeth Leijnse.’ Zo drukte de jury van de Erik Hazelhoff Prijs haar enthousiasme uit voor de biografie die op 10 mei de tweejaarlijkse prijs toegekend kreeg. ‘Leijnse doet op fascinerende wijze verslag van de levens van twee ondernemende adellijke zussen, Cécile en Elsa de Jong van Beek en Donk. Aan het begin van de twintigste eeuw bevinden ze zich in het oog van de eerste feministische golf, waar ze beiden een eigenzinnige rol in speelden.’

Cécile en Elsa, strijdbare freules is gebaseerd op tot dusver onbekende dagboeken en brieven. Het boek biedt verrassende perspectieven op decennia van literair, muzikaal en intellectueel leven in Nederland en Frankrijk. Het boek werd kort na verschijnen juichend ontvangen.

Maarten ‘t Hart werd overvallen door de kwaliteit van het boek. ‘Ik was verrast door het ongelofelijke elan waarmee dit boek is geschreven. Een prachtige, prachtige biografie. Een pageturner. Je kunt niet ophouden erin te lezen.’

Het boek is een dubbelbiografie van twee krachtige vrouwen die ten onrechte in de schaduw bleven van de Nederlandse geschiedenis

Twee zussen, dochters van het progressieve aristocratengezin De Jong van Beek en Donk, groeien op als freules én als strijdbare vrouwen. Cécile (1866-1944) trouwt met de steenrijke Haagse projectontwikkelaar Adriaan Goekoop. In plaats van ondernemersvrouw wordt ze de schrijfster van de immens succesvolle feministische roman Hilda van Suylenburg (1897) en presidente van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (1898). Als de tentoonstelling haar deuren sluit, wordt Cécile door haar man het huis uit gestuurd.

Elsa (1868-1939) huwt geen geld maar genialiteit: de componist Alphons Diepenbrock. In Amsterdam vestigt ze de eerste privépraktijk voor logopedie. Haar huwelijk houdt stand door haar trouw aan een man die zijn vrouw niet kan beminnen zolang zijn moeder leeft, en die daarna voor verleidingen bezwijkt. De zusters, in hun jeugd innig verbonden, maken elkaar in het volwassen leven bittere verwijten over hun keuzes.

Geef een reactie